Altijd wat te doen, erop uit, weekend weg

Münster

De stad Münster is voor ons onlosmakelijk verbonden met onze tweede zoon Jari. Na vele onderzoeken is Jari daar geboren, overleden en begraven. We zijn in Münster daarom nog niet verder gekomen dan het ziekenhuis en de begraafplaats.

Op 17 augustus, de oorspronkelijke uitgerekende datum, gingen we met zijn drieën deze keer voor de leuk naar Münster. Een bezoek aan het ziekenhuis sloegen we over. We brachten een bloemetje uit eigen tuin naar de begraafplaats en gingen daarna de binnenstad in. Het was voor het eerst fijn om in Münster te zijn.

De Kiepenkerl, gedenkteken voor de wandelende koopman.

Klein stukje interessante geschiedenis

In 793 gaf Karel de Grote de opdracht om vlakbij een kleine nederzetting een klooster op te richten. Daar refereert ook de naam van de stad naar, in het Latijns betekent klooster: monasterium. Al snel werd dit klooster in de volksmond Münster genoemd. In 805 was de kleine nederzetting uitgegroeid tot een waar bisdom. Toen hadden ze dus ook verdedigingswerken nodig en werd het een vestingstad. Door de handel groeide de vestingstad Münster uit tot een Hanzestad.

Wist je dat in Münster de basis voor het huidige Nederland werd gelegd? In 1648 werd namelijk het verdrag van Münster gesloten. Er kwam een eind aan de 80 jarige oorlog en Nederland werd onafhankelijk. Eind goed, al goed.

Wist je dat in Münster de basis voor het huidige Nederland werd gelegd?

Bezienswaardigheden

We liepen nu voor het eerst niet als patiënt door Münster, maar als toerist. Ik liep dus met de plattegrond en Henk met de fotocamera. Lucas vertelde wat hij allemaal zag vanuit de buggy en groette iedereen met zijn blijde gezicht. Daar kwam heel voorzichtig een klein beetje het vakantiegevoel naar boven.

De St. Paulus-dom van Münster

Wandelen naar de St. Paulus Dom van Münster.

De dom stamt, zoals hij er nu bijstaat, uit de 13e eeuw. In de St. Paulus dom trokken wij om 12.00 uur samen met een ouder echtpaar een sprintje naar de astronomische klok. Deze klok stamt uit de late middeleeuwen. Iedere dag om 12.00 uur gaat het luikje open en komen de heilige drie koningen naar buiten en hoor je het klokkenspel. Op zon- en feestdagen slapen de koningen uit en doen ze om 12.30 uur hun rondje. We hadden niet hoeven rennen, want de klok blijft het nog doen tot in 2071.

In deze prachtige kerk staken we een kaarsje aan voor Jari en één voor iedereen die het nodig heeft.

Erbdrostenhof

Lucas en Henk wandelend voor het paleis Erbdrostenhof

Midden in de stad staat een klein barokke paleis. Dit paleis staat diagonaal op een rechthoekig plein. In 1753 liet Erbdrost (soort van militaire landheer van adel) Adolph Heidenreich Freiherr Droste zu Vischering dit stadspaleis bouwen. In 1757 was het gebouw af.

De Clemenskerk

Lucas en Henk voor de Clemenskerk.

Mijn navigatie naar deze kerk verliep niet zo soepel. Deze kerk ligt namelijk een beetje verstopt in de stad. Gelukkig hebben we de kerk toch gevonden, want het is een plaatje. De Clemenskerk werd gebouwd van 1745 tot 1753 en behoorde tot het klooster en het ziekenhuis van de Barmhartige Broeders.

Markt- en stadskerk St. Lamberti

Lucas en ik bekijken de St. Lamberti kerk van een afstand.

De bouw van de kerk St. Lamberti starte in 1375 en was in 1450 voltooid. Dit is een kerk met dappere en lugubere verhalen.

Laten we beginnen met het dappere verhaal. Dit verhaal gaat over kardinaal von Galen die in 1933 de bisschop werd van Münster. Hij werd ook wel de leeuw van Münster genoemd. Deze bijnaam kreeg hij, omdat hij in verzet ging tegen de nazi’s. Hij schoof niet onder stoelen of banken dat hij een anticommunist was. In 1941 hield hij drie preken in de St. Lamberti kerk tegen de nazi’s. Hij riskeerde zijn leven door publiekelijk de nationaal-socialistische-machthebbers aan te klagen en de waarheid te vertellen.

Tot slot het lugubere verhaal. In het midden van de 16e eeuw kwam Jan Matthijs uit Haarlem naar Münster. Hier stichtte hij, op een niet al te vriendelijke manier, het ‘koninkrijk’ van de wederdopers (aanhangers van een kerkelijke stroming uit de tijd van de Reformatie, vraag me niet om verdere informatie). Münster werd het nieuw Jeruzalem. De bisschop, de legers en de rest van het volk die niet in zijn koninkrijk geloofde, verjoeg hij de stad uit. Maar een jaar later kwam de bisschop en zijn legers terug om de stad weer in te nemen. Dit lukte hen. De drie leiders van de wederdopers werden geëxecuteerd. De lijken werden in kooien tentoongesteld aan de toren van de St. Lamberti kerk. De kooien hangen er nog steeds. De lijken inmiddels niet meer.

De kooien hangen er nog steeds, de lijken inmiddels niet meer.

Stadhuis van Münster

Stadhuis van Münster.

Allereerst excuses voor de foto. Je kan het direct zien, deze foto is niet door Henk, maar door mij geschoten. Het klopt van geen kant, maar het gaat om de voorgevel en die staat erop (althans het overgrote deel). Dit is dus het Stadhuis van Münster. De gevel is zo hoog dat hij niet op mijn foto paste. Zo’n hoge voorgevel is dan ook uniek in Duitsland. Dit karakteristieke booggebouw werd in de 14e eeuw gebouwd en in de jaren 50 naar het origineel weer opgebouwd. Ministers komen hier graag samen. Bijvoorbeeld in 1648 om de Spaans-Nederlandse vrede te bezegelen en in 2022 om de G7 conferentie bij te wonen.

Münster; een stad voor iedereen.

Münster is een mooie stad, een fijne plek om een dag te vertoeven.We hebben deze dag veel verhalen aan de stad Münster kunnen toevoegen. Het is de stad van Adolph (ik noem hem voor het gemak even bij voornaam), de ministers, vele studenten, de kooplieden, fietsliefhebbers, kardinaal von Galen, de Barmhartige Broeders, en het is de stad van Jari. En voor hem zullen we de stad ieder jaar bezoeken.

Münster; de stad van velen. Maar voor ons voornamelijk de stad van Jari.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply